Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 18

Zagadnienia na egzamin Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 329
Wyświetleń: 630

regulacyjnej w ramach wprowadzania / wykonywania postanowień zawartych w rozporządzeniu. Artykuł 296 akapit 2...

UE - najważniejsze fakty 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

w UE: - zniesienie barier w ramach jednolitego rynku europ. - oszczędności związane z funkcj. w ramach...

UGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Projektu Jednolitego Rynku Europejskiego w 1992, Wzmacnianie współpracy państw członkowskich w dziedzinie...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

tego pełną unifikację prawa gospodarczego oraz polityki ekonomicznej prowadzonej w ramach wspólnoty...

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 833

administracji publicznych, stworzenie jasnych prawnych i administracyjnych ram dla prowadzenia polityki...

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

prawa w ramach tzw.: „dwóch generacji”. Pierwsze to prawa osobiste i polityczne (art.4, 5, 10, 13, 15...