Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 9

Integracja europejska - wykłady

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Filip Skawiński
  • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania... (Preambuła Traktatu...

Deficyt wdrażania

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

wdrażania jest zależny od koordynacji współpracy między różnymi podmiotami działającymi w ramach UE. Problem...

Prawo europejskie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Agnieszka Zaremba
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

W ramach prawa europejskiego wyodrębniamy m.in. akty systemu OBWE (dawniej KBWE). OBWE jest to organizacja...

Wykład - traktaty integracyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

i walutową powstałą w ramach Europejskiego Systemu Walutowego (1979). W ECU kształtowane są budżety...