Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 10

Wykład - traktat nicejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

członkowskie podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska; · kwestii związanych z tworzeniem...

Konstrukcja prawna Unii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi, TUE nie nadaje jej cech organizacji międzynarodowej, tzn...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

, zacieśnienie współpracy w ramach polityki wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości. Unia Europejska. Utworzenie...

Kompetencje UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, — Europejski Bank Centralny, — Trybunał Obrachunkowy. - zasada autonomii...

Programy pomocy przedakcesyjnej UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

wskazanych w niniejszym dokumencie. Maksymalne wykorzystanie dostępnych w ramach pomocy Unii Europejskiej...