Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 25

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.05.190.1606) [zwana dalej „uoan”]. Uoan określa zasady...

Rada Europejska - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

prawne funkcjonowania RE stworzył Jednolity Akt Europejski obowiązujący od 1 lipca 1987 r., a następnie...

Etapy realizacji UGiW - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1036

było tutaj stworzenie instytucjonalnej infrastruktury dla funkcjonowania unii walutowej. Został utworzony Europejski...

Struktura systemu integracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Struktura systemu integracji/Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony PRZESTRZENIE PRAWNE...

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5215

w Unii Europejskiej w ramach tzw. 3 komponentów: trans graniczny, transnarodowy i międzyregionalny...

Integracja europejska

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2436

. Ostatecznie uznano, że dalsze prace nad nowym systemem europejskim należy prowadzić w ramach Ligi Narodów...

Integracja Europejska - Balsa

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Integracja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3374

- Traktat Rzymski 1986 - Jednolity akt europejski 1993 - Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej...