Zasada jednolitości w sądzie - strona 9

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

system. Są uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. System prawa...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu...

Orzecznictwo jako źródło prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

prawnym. SN najwyższy udziela odpowiedzi, która jest wiążąca dla sądu pytającego. Zasada prawna...

System prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

.) Zasada ta oznacza, że sąd nie może się uchylić od rozstrzygnięcia sprawy powołując się na niejasność...