Zasada jednolitości władzy PRL - strona 3

Organy władzy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

niewielkie kompetencje, więcej praw przysługuje mu w dziedzinie władzy ustawodawczej. Zasada jednolitości...

formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

zasady trójpodziału władzy - u podstaw tego systemu leży zasada jednolitości władzy - w aparacie państwa...

Zasady konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1239

I - fundamentalnymi prawami były : pojęcie państwa jako dobra wspólnego obywateli, jednolitość i niepodzielność władzy...

Okresy prasy w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

, telewizja w Polsce” Łojek, Myśliński, Władyka „Dzieje prasy polskiej” J. Braun „Potęga czwartej władzy...