Zasada jednolitości sądów - strona 15

Prokuratura i jej organy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1463

. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

współtworzą prawo - precedens: zasada lub reguła prawna stworzona przez sąd, obowiązująca...

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

mogą podejmować wszelkie działania, których prawo nie zakazuje działają w oparciu o zasadę jednolitości władzy...

Zasada podziału władzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ jedna z najstarszych zasad, znana już za czasów Arystotelesa, ale rozwinięta...

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1022

się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej (art. 195 ust. 3 Konstytucji...

Ewidencja gruntów i budynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

a przy współudziale z wydziałem wieczysto księgowym sądu - ochrony interesów majątkowych stron obrotu Zasady...