Zasada jednolitości podziału władzy - strona 2

Cechy idealnej biurokracji

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1855

są bezosobowe przepisy podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa...

Okres Polski Ludowej.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

z 1936 r.; Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952 r.) odrzucenie zasady podziału władz na rzecz jednolitości...

Zasada podziału władzy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ jedna z najstarszych zasad, znana już za czasów Arystotelesa, ale rozwinięta...