Zasada jednolitej licencji - strona 7

Grupa E - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

jest: Używania pojazdów innych, niż autobusy 5. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielana...

Współuczestnictwo konkurencyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 8190

ale nie jest materialnym ani formalnym. ZASADY DZIAŁANIA WSPÓŁUCZESTNIKÓW W PROCESIE CYWILNYM Obowiązuje zasada...

Ściąga 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

upoważnienia (licencji) do korzystania z wyłącznego prawa. 2. Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej...

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4060

hierarchicznego (reguła wyższej rangi uchyla niższej), zasada wyjątku( przepis szczególny uchyla przepis ogólny...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

zmieniona dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. Zasady obligatoryjne systemu Obowiązek utworzenia...