Zasada jednolitej licencji - strona 8

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

: sprawowanie kontroli nad instytucjami finansowymi przez kraje macierzyste, jednolita licencja, która pozwala...

Cele Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

określonych instrumentów prawnych, przede wszystkim utworzenie jednolitego systemu wewnętrznego oraz UGiP...

Polityka handlowa krajów UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

ta opiera się na jednolitych zasadach, w szczególności w zakresie: Zmian taryf celnych, Zawierania układów...

Wykład - ochrona obiektów i obszarów

 • Uniwersytet Warszawski
 • ochrona osób
 • Ochronia osób mienia obiektów i obszarów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

obowiązkowej ochronie, 2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych słuŜb ochrony, 3) zasady prowadzenia...