Zasada jedności czasu - strona 6

Ksenofanes i eleaci - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

jest sprzeczne z podstawową zasadą jedności bytu, musi być ono fałszywe. Hipotetyczna wielość mogłaby zaistnieć...

Sakramentologia - wykład 1

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Alicja Zawada
  • Sakramentologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

sakramentem czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego...

Wykład - Samorząd Terytorialny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

: zasadę jedności państwa ideologicznego zastąpiono zasadą demokratycznego państwa prawnego, zasadę...

Formy zwrotu do adresata

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2548

: zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji). Fabuła...