Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 154

Wahania koniunkturalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2604

są: czynniki inwestycyjne, Nowe rynki zbytu, Zmiany w organizacji i zarządzaniu Kiedy pojawiają...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2191

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie Transakcyjny...

Wyjaśnienie pojęcia rachunkowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

, wspomaganie procesu zarządzania jednostką) Funkcja kontrolna: Ochrona i zabezpieczenie mienia powierzonego...

Benchmarking - etapy - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

produkcyjnych , metod zarządzania , sposobów projektowania i innych obszarów działania przedsiębiorstwa z innymi...

Rachunek kosztów- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1505

sprzedaży Koszty zarządzania Rodzaj działalności: Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności...

Pytania na egzamin - Rada nadzorcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Konrad Filipczuk
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2373

przez nich do zarządzania przedsiębiorstwem menedżerów (agent). Rynki (kapitałowy, menedżerski, kontroli korporacji...

Kataster nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1505

miejscowych • Założeo zmian użytkowania gruntów • Projektów inżynierskich • Projektów inwestycyjnych • Założeo...