Zarządzanie finansami - struktura kapitałowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami - struktura kapitałowa - strona 1 Zarządzanie finansami - struktura kapitałowa - strona 2 Zarządzanie finansami - struktura kapitałowa - strona 3

Fragment notatki:


6. Struktura kapitału Każda organizacja gospodarcza działając na określonym rynku do prowadzenia swojej działalności potrzebuje funduszy na realizację celów bieżących i pierwotnych, rys. #
Rys. 2. Cel finansowania.
Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej jednostki gospodarcze generują koszty, bez których niemożliwe byłoby wykonywanie ich zadań statutowych i rozwojowych. Organizacja działając prężnie i efektywnie na rynku pokrywa wydatki częściowo z funduszy własnych, a częściowo z obcych. Nie jest sztuką rozwijać się na tyle, aby wydatki pokrywać tylko z własnych funduszy. Sztuka zarządzania finansami polega, między innymi, na tym, aby korzystając również z funduszy obcych - w rozsądnych granicach - stworzyć możliwości realizacji głównego celu - zwiększenia wartości organizacji z punktu widzenia wzrostu zasobów (bogactwa) właścicieli. Kształtowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności struktury kapitałowej polega na zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy kapitałem własnym i kapitałem obcym stanowiących kapitał stały. Według „złotej reguły bilansowania”, majątek trwały powinien być w pełni pokryty kapitałem własnym. Inaczej mówiąc trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa, a więc składniki o bardzo małej płynności, powinny być finansowane kapitałem własnym. Środki obce zaangażowane w finansowanie majątku trwałego powodują wzrost ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa, ponieważ trudno jest je wycofać z użytkowania, gdy nadchodzi taka konieczność. Z drugiej strony korzystanie z finansowania obcego powoduje wzrost stopy rentowności kapitałów własnych ROE .
6.1 Źródła finansowania Struktura finansowa przedsiębiorstwa jest jednym z czynników wpływających na bieżące wyniki finansowe przedsiębiorstwa, jak i na opłacalność realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. Majątek przedsiębiorstwa finansowany jest z różnych źródeł. Źródła finansowania podzielić można ze względu na różne kryteria, rys. Rysunek Podstawowe formy finansowania.
Rys. Przykładowe źródła kapitału spółki akcyjnej ze względu na pochodzenie
Współczesne rynki finansowe, rys. # oferują instrumenty, które umożliwiają i ułatwiają obrót aktywami kapitałowymi, a tym samym wspomagają rozwój przedsiębiorstw. Rys. Rynek finansowy.
Uczestnikami rynku finansowego są funduszodawcy (pożyczkodawcy, kredytodawcy, kapitałodawcy) i funduszobiorcy, czyli jednostki, których zapotrzebowanie na fundusze przekracza (w krótkim lub dłuższym okresie) możliwości wygospodarowania ich z własnej działalności; wykazują niedobór, deficyt finansowy i muszą korzystać z zewnętrznych (własnych lub obcych), źródeł finansowania. Za możliwość korzystania z cudzych funduszy gotowi są ponieść odpowiednie koszty. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw przedstawiają rysunki, ###
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz