Zarządzanie kadrami - strona 14

Biznes plan - Motel

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

PRZEDSIĘWZIĘCIA DANE PROJEKTU DANE OGÓLNE OCENA JAKOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW KADRA ZARZĄDZAJĄCA KADRA...

Motel

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

PRZEDSIĘWZIĘCIA DANE PROJEKTU DANE OGÓLNE OCENA JAKOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW KADRA ZARZĄDZAJĄCA KADRA...

Inwestycje i globalizacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marcin Kuzel
 • Inwestycje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

lub spada kurs waluty, w której mamy zobowiązanie. 04.06.2007 Strategia zarządzania kadrami (ad. str...

Strategia organizacji - istota

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

grupach lub komórkach organizacyjnych. Zarządzanie kadrami czy zarządzanie zasobami ludzkimi...

Strategia rozwoju firmy - teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

, kadr w stosunku jednego z elemen­ efektom synerge- do konkurentów tów marketingu w tycznym stosunku...

Strategia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

grupach lub komórkach organizacyjnych. Zarządzanie kadrami czy zarządzanie zasobami ludzkimi...

Strategia rozwoju firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

, kadr w stosunku jednego z elemen­ efektom synerge- do konkurentów tów marketingu w tycznym stosunku...