Zarządzanie kadrami - strona 11

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

i zarządzania nimi, logistyki przedsiębiorstwa, personelu i zarządzania kadrami, finansów czy organizacji...

Polityka innowacyjna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

z Europejskim Obszarem Badawczym. Proponowana strategia w obszarze zarządzania kadrami wymaga wprowadzenia...

Wykład - logiczna jednostka pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • Bazy danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

są podzielone. W naszym przykładzie zarządzania kadrami mamy do czynienia logicznie z jedną bazą danych...

Analiza SWOT - pozycja strategiczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

i zarządzania nimi, logistyki przedsiębiorstwa, personelu i zarządzania kadrami, finansów czy organizacji...

Edukacja we Włoszech- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2408

jest dość scentralizowany. Ministerstwo Edukacji ustala programy nauczania i rozkłady zajęć; mianuje i zarządza kadrą...