Zarząd powiatu - strona 9

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy, zarządu powiatu oraz starosty...

Prawa miejscowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

do wydawania przepisów porządkowych: Rada Gminy, Zarząd Gminy Rada Powiatu, Zarząd Powiatu Gmina i powiat...

Publikacja prawa miejscowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

podział administracyjny. Do pierwszej połowy lat 70-tych istniały kolegialne zarządy powiatów - powiaty...

Powiat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

rozstrzyganie o sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu ZARZĄD POWIATU organ wykonawczy...