Zarząd powiatu

note /search

Zarząd powiatu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1113

Zarząd powiatu - organ kolegialny, złożony jest ze starosty jako przewodniczącego, wicestarosty...

Powiatowa administracja zespolona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1309

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa...

Wykład - powiat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

jak zarząd powiatu. Przewodniczącym zarządu miasta jest prezydent. ...

Starosta i starostwo powiatowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

: - kieruje bieżącymi sprawami powiatu - reprezentuje powiat na zewnątrz - organizuje pracę zarządu powiatu...

Rada powiatu - tryb pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

lub zarządu powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku...

Relacje nadrzędności dokumentów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

musi zostać uznany przez wojewodę, województwo i zarząd powiatu, po zaakceptowaniu może wejść w Zycie - plan...

Organ wykonawczy powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1925

Organ wykonawczy powiatu Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu...