Zarząd powiatu

note /search

Zarząd powiatu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

Zarząd powiatu - organ kolegialny, złożony jest ze starosty jako przewodniczącego, wicestarosty...

Powiatowa administracja zespolona

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa...

Wykład - powiat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

jak zarząd powiatu. Przewodniczącym zarządu miasta jest prezydent. ...

Starosta i starostwo powiatowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

: - kieruje bieżącymi sprawami powiatu - reprezentuje powiat na zewnątrz - organizuje pracę zarządu powiatu...

Rada powiatu - tryb pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

lub zarządu powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku...

Relacje nadrzędności dokumentów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

musi zostać uznany przez wojewodę, województwo i zarząd powiatu, po zaakceptowaniu może wejść w Zycie - plan...

Organ wykonawczy powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1799

Organ wykonawczy powiatu Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu...