Zaprawa - strona 43

Toksykologia - Zagadnienia

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

to zatrucia ziarnem zaprawianym zaprawami rtęciowymi(były to dobre fungicydy), w wyniku mieszania ziarna...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

rozlu nienie spójno ci u o enia klinów, zerwanie wi zania kszta tek zapraw i cz sto wysuwanie si...

Sztuka starożytna - Grecja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1848

warstwach (bez zaprawy). Bramy, zazwyczaj podwójne, były trudne do zdobycia. Ciekawym świadectwem greckiej...

Obliczenia hydrauliczne mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

3,5 4 Materace faszynowe o grubości 50 cm 3,0 5 Koryta z okładziną: - z kamienia łamanego na zaprawie...

Technologia betonu - wykład 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1911

zaprawie cementowej - Wytrzymałość (beleczki 4x4x16 cm) - na rozciąganie przy zginaniu - na ściskanie (np...

Stropodachy strome - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

zaprawą  4.2/10 Głównie przy esówce stosuje się dla uszczelnienia połączeń pomiędzy poszczególnymi...

Stropodachy strome - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

zaprawą  4.2/10 Głównie przy esówce stosuje się dla uszczelnienia połączeń pomiędzy poszczególnymi...

Dachy płaskie i stropodachy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

po usuniêciu deskowania ! szczeliny o szerokoœci przekraczaj¹cej 12 mm nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow...

Świadectwa charakterystyki energetycznej - obliczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Adres:  Pogodna 11 50-100 Wrocław Data wykonania obliczeń:  2009-03-20 Spis treści 1. Obliczenia dla lokalu: Dom Jednorodzinny 1.1. MOSTKI LINIOWE 1.2. OTWORY 1.3. PRZEGRODY 1.4. ŹRÓDŁA CIEPŁA - SPRAWNOŚCI 1.5. POMIESZCZENIA - CIEPŁO 1.6. GE...