Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 30

Małe ABC przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

względami podobna do spółki cywilnej, chociaż jej struktura i zasady funkcjonowania...

Formy zjawiskowe-sprawstwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

na zaniechaniu. Pomocnictwo może mieć postać zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. Polega na ułatwianiu innej...

Systematyka porządku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

się na nieznajomość prawa Ius civile vigilantibus scriptum est - prawo cywilne jest pisane dla osób starających...

ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

do czynienia z państwową osobą prawną , którą należy odróżnić od cywilnej osoby prawnej. Aktualny ZUS...

Utrata Obywatelstwa Polskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej, albo uchyla się od odpowiedzialności...

Podmiot prawa autorskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego...