Zamiar ewentualny przykład - strona 6

Skrypty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Majewski
 • Prawo karne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1960

z reguły określone przeżycie lub zamiar sprawcy, bo mamy tu do czynienie z kategorią przedmiotową...

Podżeganie i pomocnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1449

, które może być wykonane z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym, które może przybrać postać rzeczową (dostarczenie...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3899

, podejmowane z zamiarem osiągnięcia określonego celu ekonomicznego lub politycznego;  przykłady zastosowania...

Opłacalność umowy leasingowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

, które można zużyć na ewentualne inwestycje, zakup nowego sprzętu czy tez inne działania, na które nie pozwalałyby...

Specyfika nauk społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2219

przykładu przypomnijmy o wpływie heliocentrycznej teorii Kopernika czy też o odkryciach fizyki jądrowej...