Zaległość podatkowa - strona 21

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.  2. Wartość lokalu, o której mowa w ust. 1...

Podatek VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2023

, przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe, sprzedaż towarów...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

, tak jak za zaległości podatkowe. ZUS i KRUS przekazują pobrane składni wraz z odsetkami za zwłokę do właściwej kasy ch...

Prawo rzeczowe - wykłady

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, nabycie i utrata własności, obrót nieruchomościami, współwłasność, prawo zastawu. prawo rzeczowe I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Podmiotowe prawo rzeczowe jest majątkowym prawem cywilnym ...

System emerytalny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1603

, tak jak za zaległości podatkowe. ZUS i KRUS przekazują pobrane składni wraz z odsetkami za zwłokę do właściwej kasy ch...

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

na raty zaległości podatkowych) Obszar monetarny a obszar fiskalny w preferencjach władz fiskalnych...

Finanse - Podatki państwowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

193,31zł Stawki za zwłokę od zaległości podatkowych Prezentacja 170 18 Finansowanie ubezpieczeń społecznych...

Polskie prawo finansowe - Budżet państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Prawo finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141

Polskie Prawo finansowe Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej . Potrzeby zaspokajane indywidualnie co łączy się z gospodarką rynkową, oraz potrzeby zaspokajane publicznie przez działalność państwa. Podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie zmienia się wraz z prze...