Zakres nazwy - strona 9

Role semiotyczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1162

wyglądu umiemy określić czy jest desygnatem danej nazwy STOSUNKI MIĘDZY ZAKRESAMI NAZW Klasa uniwersalna...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 2436

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...

Role wypowiedzi - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1981

są podrzędne względem zakresu dzielonego, czyli w obrębie poddanego podziałowi zakresu nazwy. wyczerpujący...

Pojęcia z wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218

jest faktem sprawy K' oznacza, że „x oznaczony nazwą „f” w języku JF mieści się w zakresie nazwy ,,P' w języku...

Socjologia - wprowadzenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • dr Jurij Hajduk
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2191

od danego punktu. Słowo "bursztyn" znaczy tyle, co "skamieniała żywica". Za zakres nazwy "definicja" uważa...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2681

.) Desygnat - przedmiot określany przez nazwę. Zakres nazwy (zbiór desygnatów) - zbiór oznaczanych przez nazwę...

Logika-skrypt - role wypowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1505

są podrzędne względem zakresu dzielonego, czyli w obrębie poddanego podziałowi zakresu nazwy. wyczerpujący...