Zakres nazwy - strona 10

Metodologia psychologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

na indywidualne i generalne. Zakres nazwy (denotacja) to zbiór wszystkich desygnatów. Nazwa może być ostra...

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

na indywidualne i generalne. Zakres nazwy (denotacja) to zbiór wszystkich desygnatów. Nazwa może być ostra...

Język Urzędowy w Administracji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2723

informacyjnych w zakresie nazw ulic obciążają budżet gminy, zaś nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych...

Metododologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610

jest centralnym pojęciem we wszystkich naukach. Zbiór wszystkich desygnatów tworzy denotację, tj. zakres nazwy...

Orzeczenie - ustawa 1 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

niż zakres nazwy: "stałe miejsce pracy" (art. 775 § 1 k.p.); spełnienie wymagania przewidzianego w art. 29...

Skrypt media w Polsce 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1365

w koncesjach stacji, tworzących obecnie sieć VOX FM, w zakresie nazwy rozpowszechnianego programu. Stronami...

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2590

...Istnieje w doktrynie kilka stanowisk, dotyczących wykładni pojęcia wymiar sprawiedliwości i pojęcia organów ochrony prawnej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji posługuje się pojęciem „wymiar sprawiedliwości” i wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W nauce prawa ...

Bazy danych - Total Quality Management

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • Bazy danych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4123

oznaczony dana nazwą, zakres nazwy (denotacja)- zbiór desygnatów danej nazwy, dziedzina- kolekcja desygnatów...