Bazy Danych wykłady informatyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy Danych wykłady informatyka - strona 1

Fragment notatki:

Uwaga wykłady z 2000 r. W treści omówiono następujące zagadnienia: baza danych, relacyjne bazy danych, system zarządzania bazą danych, system bazy danych, tabele, relacje, systemy analityczne, systemy operacyjne, system dedykowany, uniwersalny, homogeniczny, architektury przetwarzania danych, kontrola poprawności danych, operacje obliczeniowe, model świata rzeczywistego, zagadnienia odwzorowania wiedzy o dziedzinie przedmiotowej, inżynieria wiedzy, modelowanie rzeczywistości, Etapy tworzenia bazy danych, architektura logiczna systemu baz danych, związki zależności między danymi, anomalie BD nieznormalizowanych, syntaktyka języka naturalnego, kategorie składniowe (syntaktyczne), anomalia dołączania, wady baz danych, anomalia automatyzacji. W notatce poruszono także takie tematy jak: anomalia usuwania, redundancja, cele tworzenia modeli organizacji gospodarczej w procesie informatyzacji, mechanizm prezentacji powiązania obiektów, modelowanie, podejście procesowe, workflow, jak zarządzać wiedzą, systemy zarządzania dokumentami, narzędzia realizacji celów, jawny i formalny opis procesu gospodarczego, fazy komunikacji wykonawca - klient, diagramy przepływu danych, encje, diagram historii życia obiektów, klasy i obiekty, interakcje, przejścia, algebra relacji, rachunek predykatów, więzy integralności, system transakcji, ACID, kontrola współbieżności, replikacja, fragmentaryzacja.

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000
Baza danych- kolekcja danych odnosząca się do pewnego obszaru zainteresowań.
Baza danych dla informatyka-kolekcja zarządzana przez specjalistyczne oprogramowanie, system zarządzania bazą danych.
Oznaczenia:
baza danych- BD
system zarządzania bazą danych- SZBD
system bazy danych- SBD
BD+ SZBD= SBD
system informatyczny- SI
Pierwsze SBD- 60-te lata, hierarchiczne i sieciowe, w 70roku dr Codd opublikował artykuł o relacyjnych BD, przedstawił nową koncepcję BD- tabela lub zbiór tabel, z punktu matematycznego- zapisanie za pomocą relacji.
Dwa punkty widzenia relacyjnych BD (RBD):
matematyczne- relacje,
tabele
Dzisiejsze BD- post relacyjne BD- wykraczają poza RBD z 70 roku, idą w kierunku obiektowości, temporalnych???, itp.
Dwa rodzaje SBD:
SBD operacyjnych- stanowią podstawę systemów transakcyjnych.
transakcje- zbiór operacji, mają własność atomowości - zachodzi relacja w całości lub nie zachodzi w cale.
SBD analitycznych- stanowią podstawę systemów analitycznych, hurtowni danych, OLAP.
OLAP, OLTP- odnoszą się do sposobu użytkowania SBD i interfejsu SBD
OLAP- interakcyjny system przetwarzania danych Można korzystać z OLAP i OLTP w dwóch trybach:
interakcyjny- gdy użytkownik zleca wykonanie pewnych działań w toku dialogu z SBD, za pomocą pewnych narzędzi.
programowany- gdy zbiór narzędzi, poleceń jest przedstawiony na początku w postaci pliku, skrypty w trybie skompilowanym lub interpretowanym.
Oracle, Informix, Microsoft SOL serwer
System dedykowany- interfejs zaprojektowany do konkretnego SBD przez producenta.
System uniwersalny- interfejs ukierunkowany dla dowolnych BD.
Narzędzia profesjonalne- Oracle, Informix, SQL.
Narzędzia końcowego użytkownika- Access.
Systemy homogeniczne- Oracle serwer BD + Access- tu napiszemy oprogramowanie, Banachowski „Projektowanie BD”
Motor BD, serwer BD, silnik BD
Architektury przetwarzania danych:
systemy scentralizowane,
systemy rozproszone.
(jak, gdzie są przechowywane dane)
Budowa BD.
Budowa programów, aplikacji obsługujących BD.
Ewolucje SBD w kierunku niezależności:
1. Najprostszy program w Basic, dane

(…)

…. numer faktury
Rejestr faktur Rejestr pozycji faktur
1 ----------- N
Wykład nr 6 z dnia 29.03.00
Modelowanie
Modele przepływu danych (procesów realizowanych w przedsiębiorstwie)
Easy Case 4.0 (3.0 Case dla ludzi)
Podejście procesowe
Zarządzanie zasobami (TQM- Total Quality Management) MRP, MRPII, ERP)
Podstawowym zasobem firmy jest wiedz w postaci procesów, najpierw modyfikować procesy a potem zasoby…
…,
komunikacja za pomocą komunikatów- wymiana informacji,
powszechnie występujące metody organizacji percepcji,
skala,
kategorie zachowania się.
Hasło wykładu:
„Czy moglibyśmy czuć się szczęśliwi, gdy chociaż raz w całym życiu nie byliśmy nieszczęśliwi?”
dr J. Gołuchowski
Klasyczne podejścia do modelowania organizacji gospodarczej:
analiza funkcjonalna,
analiza strukturalna (modele encji),
modelowanie przepływu…
… w modelu, opisuje klasę, a nie jednostkę fizyczną, entity- jednostka, byt jednostkowy) jako egzemplarze pojęć,
pojęcia jako obiekty, ty obiekt jest w sensie programowania obiektowego (zmienna wraz z metodami),
klasyfikacja obiektów,
przynależność do zbioru obiektów (dziedziny).
XXŕ kobieta, żona, matka, studentka, pracownik.
Nazwa:
nazwa, a przedmiot (odpowiednik) nazwy,
desygnat- przedmiot oznaczony dana…
…,
Jest jedna prawda czy wiele? Jedna!!!
(cytat z gazety: „Prawda jest jak dupa, każdym ma swoją”)
Wykład nr 5 z dnia 22.03.2000
Przykład
Zbudować model BD obsługujący sprzedaż i zapłaty (rozliczenia z dostawcami i odbiorcami), sprzedaż jest prowadzona przy kasie (telemarketing), gotówka dla małych klientów, dla stałych możliwość przelewu i kredytu, jest to hurtownia spożywcza, dołączyć magazyn (podział na produkty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz