Wykład - Sposoby traktowania BD

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sposoby traktowania BD - strona 1 Wykład - Sposoby traktowania BD - strona 2 Wykład - Sposoby traktowania BD - strona 3

Fragment notatki:

Bazy danych
Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Wykład 2
Sposoby traktowania BD:
model świata rzeczywistego (dziedziny przedmiotowe),
zasób SI,
element SI,
uniwersum (przestrzeń) interpretacji języka danych (interpretacja- tworzenie modelu),
zbiór struktur danych.
Zagadnienia odwzorowania wiedzy o dziedzinie przedmiotowej:
w sformatowanych BD (każdy obiekt przedstawiony w postaci szablonu),
w bazach wiedzy (obiekty przestawione według innych schematów- niesformatowane BD).
Inżynieria wiedzy (modelowanie rzeczywistości):
jaki zakres wiedzy może być odwzorowany w bazie danych?
w jaki sposób odwzorowanie to może być zrealizowane?
Etapy tworzenia BD:
Analiza mini świata- konstrukcja modelu konceptualnego mini świata.
Transformacja modelu konceptualnego do modelu relacyjnego.
Normalizacja modelu danych.
Wybór struktur logicznych i fizycznych.
Strojenie systemu (system tuning).
Architektura logiczna systemu baz danych:
podstawy w postaci standardów wypracowanych w latach 70,
model ANSI/SPARC trzypoziomowa architektura logiczna,
poziom zewnętrzny (poziom użytkownika, poziom logiczny),
poziom konceptualny,
poziom wewnętrzny (poziom fizyczny).
Są tu dwa ujęcia:
Ujęcie ANSI/SPARC:
zewnętrzny,
konceptualny,
wewnętrzny.
Ujęcie innego modelu:
konceptualny,
logiczny,
fizyczny.
zewnętrzny- użytkownika, może być wyrażony za pomocą konceptualnego lub logicznego, np. BD- mężczyźni i kobiety, dla policji będzie istotna ze względu na ilość przestępców, a dla producenta odzieży ważna będzie ze względu na liczbę urodzin. Są to dwa różne spojrzenia zewnętrzne na tą BD:
użytkownik komunikuje się z SBD,
izoluje użytkownika od szczegółów rozwiązań technicznych przyjętych w danym systemie, oferując:
języki wysokiego poziomu, umożliwiające definiowanie i dostęp do danych bez konieczności znajomości reprezentacji tych danych,
różnorodne narzędzia do rozwoju aplikacji,
poziom ten również chroni sam SBD przed potencjalnie niebezpiecznymi operacjami.
d) konceptualny- poziom na którym zdefiniowany jest model świata w kategoriach pojęciowych użytkownika.
poziom wewnętrzny- służy do niezawodnego i trwałego przechowywania fizycznych danych:
na poziom ten składają się różnego rodzaju pamięci zewnętrzne, a także sposoby organizowania danych w tych pamięciach i techniki efektywnego zarządzania danymi,


(…)

… schema)- zbiór nazw atrybutów, nagłówków tabeli, związków pomiędzy danymi a atrybutami:
schemat relacyjny,
para uporządkowana R= (U,F) nazywamy schematem relacyjnym (relacji) o zbiorze atrybutów U i ze zbiorem F zależności funkcyjnych,
relacja R- przypadek schematów r, schemat relacji jest uogólnieniem relacji,
rozkładalność:
bez straty danych,
bez straty zależności,
na składowe niezależne (jednocześnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz