Zakład karny - strona 5

Wykład - dobra osobiste (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

. umieszczenie skazanych osób zbyt za ciasnych, przeludnionych zakładach karnych, ujawnienie informacji...

Kary - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

wolności  polega na odseparowaniu skazanego od społeczeństwa i umieszczeniu go w odpowiednim zakładzie...

Pomoc społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizm lub narkomania zdarzenie losowe i sytuacja...

Korporacje prawa publicznego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3031

lub przymusowe (zakład karny). Między organami zakładu a użytkownikiem nawiązuje się więź z mocy prawa (np...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1603

- legitymowanie osób, zatrzymywanie zbiegów z zakładów karnych, zatrzymywanie osób zagrażających życiu/zdrowiu...

Renta socjalna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

kary pozbawienia wolności. Obowiązek ten spoczywa również na dyrektorze aresztu lub zakładu karnego. 3...