Zagroda - strona 2

Regiony etnograficzne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Hajnówki występuje podłużony typ zagrody - gdzie dom mieszkalny połączony jest w jednym szeregu...

Ulicówka i urbanizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Ulicówka - typ wsi, zabudowa: dwa szeregi zwartych zagród po obu stronach szerokiej drogi...

Regiony eneolitu stepowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Remigiusz Gawrych
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

- konstrukcja silosów, inny rodzaj zabudowań. Występują formy obronne i kralle, czyli zagrody dla bydła...

"Stara baśń" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Hengi, ale ich rany okazały się niegroźne. W południe zatrzymali się w zagrodzie starego kmiecia Wisza...

Projktowanie obiektów gruntowych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

się różniczan:  miejscowych = posiadają zagrody (bazy gospodarstwa) i część gruntów w danej wsi, a resztę...

Poetyka fragmentu - przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

mieszka w szlacheckiej Zagrodzie. Maria - Wacław, Pacholę - Maski. Pacholę ma nieustalony status...

Skład gatunkowy lasu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

wiejskie były niewielkie i obejmowały kilka zagród lub wręcz pojedyncze. Grunty pod uprawę zajmowano...

Ogrody XIX wieczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

PARKÓW „MURZAKÓW” swobodne kształtowanie przestrzeni zagrody wiejskie uzyskiwały już pewną formę...