Układ wielopasmowy gruntów na przykładzie wsi niwowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ wielopasmowy gruntów na przykładzie wsi niwowych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Układ wielopasmowy gruntów na przykładzie wsi niwowych.
Układ wielopasmowy - stosowany głównie w terenach płaskich i falistych gdzie deniwelacje w
obrębie użytków rolnych nie wywierają istotnego wpływu na formę podziału gruntów. Przyczyny
układu wielopasmowego:
• stosowanie kolektywnego trójpolowego systemu uprawy

motywy sprawiedliwego podziału gruntów o odmiennej jakości położonych w różnych
kompleksach albo dzielonych w różnym czasie

stosowanie takiego systemu uprawy gruntów polegało na wyodrębnieniu na obszarze całej wsi
przynajmniej 3 kompleksów gr. które w całości rotacyjnie były poddawane jednorodnej uprawie przy
czym poszczególne gosp. danej wsi miały swoje udziały w każdej z niw i zobowiązane były do
jednoczesnej pracy z innymi , pracy przy uprawie swych gruntów, działek w kompleksach było tyle ile
gospodarstw, kompleksy stanowiły różne partie
• obszaru wsi - każdy z uczestników podziału otrzymywał przynajmniej 3 działki położone w różnych
miejscach,
Bywało że liczba tych kompleksów była większa stąd większa również ilość działek, przyczynami tego
były: różnorodność użytków, układ obszaru wsi, naturalne przeszkody dodatkowe wyrobiska Przy
podziale każdego kompleksu (niwy) na działki obowiązywała zasada sprawiedliwego podziału czyli
tworzono drogi pasmowe przebiegające od jednej granicy kompleksu do przeciwnej, aby uwzględnić
zróżnicowanie jakości gruntów i w każdej działce zawrzeć udziały gruntów lepszych i gorszych stąd też
działki są długie i wąskie w kierunku ich przebiegu jest zwykle w danej niwie równoległy, natomiast
nie ma związku pomiędzy kierunkami tych działek w różnych niwach. We wsiach niwowych cały
obszar zajęty przez wieś podzielony był na dwie części. Jeden z wydzielonych obszarów przeznaczony
był pod zabudowę i była to niwa domowa. Obszar niwy dzielono na tyle części ilu było osadników.
Rozrzucenie działek w różnych kompleksach zmusza do lokalizacji zagród w centralnej części wsi, aby
był równomierny dostęp od bazy budowlanej gosp. do wszystkich jego działek stąd we wsiach z
układem wielopasmowym gruntów urządzono osiedla w centrum. Trójpolowy system uprawy służył
głównie jako instrument podziału pracy i zbiorów, a nie odrębnej własności. Każdy z mieszkańców wsi
miał wydzielony pas gruntu w obrębie pól przeznaczonych pod dana uprawę, a poszczególne pola nie
były oddzielone mie¬dzami, co powodowało, że wszyscy mieszkańcy wsi musieli wykonywać w tym
samym czasie podstawowe czynności uprawowe, np. żniwa, co było nazywane przymusem niwowym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz