Zabór rosyjski warunki życia - strona 18

I wojna światowa i inne informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4368

specjalnych opasek z gwiazdą Dawida. Zostali też ograbieni z całego mienia. Żyli w strasznych warunkach...

Ruch socjalistyczny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

i obca kadrą średniego szczebla. Udział szlachty z zaboru rosyjskiego w ruchu socjalistycznym. Zubożała...

Podręcznok Bardacha i wykłady

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5376

jednostkowych, ograniczały prawo książęce na rzecz ich odbiorców (panowie duchowni i świeccy), regulowały życie...

Historia powszechna XIX w.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. nadzw. UKW Andrzej Topij
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3948

warunków króla-podjęto walkę zbrojną; dowódca: gen, Mierosławski klęska powstańców, poddało się Palermo...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

a utopia idealnego społeczeństwa w wersji owenowskiej jest możliwa w warunkach sukcesu proletariatu...