Rozwój historyczny socjalizmu w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój historyczny socjalizmu w Polsce  - strona 1 Rozwój historyczny socjalizmu w Polsce  - strona 2 Rozwój historyczny socjalizmu w Polsce  - strona 3

Fragment notatki:


34. ROZWÓJ HISTORYCZNY SOCJALIZMU W POLSCE Źródło:  http://www.legitymizm.org/ebp-socjalizm-w-polsce Wyróżnia się 5 okresów rozwoju historycznego w Polsce: 1. 1834 – 1892: ⇒ Początki   socjalizmu   łączy   się   z   radykalnie   lewicowym   odłamem   Wielkiej  Emigracji   po   postaniu   listopadowym   –   stanowiło   go   Towarzystwo  Demokratyczne Polskie . ⇒ TDP założyło pierwszą polską organizację demokratyczną:   Gminę Londyn,  która proklamowała: • Zniesienie prawa dziedziczenia • Uspołecznienie wszystkich narzędzi pracy ⇒ W   1835,   po   nawiązaniu   kontaktu   z   12   chłopami-żołnierzami,   którzy   po  dwuletniej niewoli w więzieniach pruskich zdołali dotrzeć do Angli , założono  Gromadzę   Grudziąż,   a   w   1836   Gromadę   Humań   –   nazywane   wkrótce  Gromadami Ludu Polskiego . Ich skrajnie antykapitalistyczny program głosił: • Przyszłą Polskę, jako społeczeństwo rolnicze, oparte na wspólnocie  ziemi i narzędzi oraz na chrześcijańskim braterstwie • Określany jako socjalizm agrarny • Ideolodzy: S.G. hr. Worcel , T. Krępowiecki, Z. Świętosławski ⇒ W   1844   programem   Gromad   staje   się   Ustawa   Kościoła   Powszechnego  Świętosławskiego,   która   miała   charakter   teokratyczny,   totalitarny   i  kolektywistyczny ⇒ W kraju (Królestwie Polskim) ideologię Gromad reprezentował ks. Ściegienny • Założył spiskowy Związek Chłopski • Autor  Złotej książeczki, czyli histori  rodu ludzkiego A także E. Dembowski: • Bliski socjalizmowi marksowskiemu, lewicowy heglista • Dzięki   niemu   rewolucja   krakowska   w   1846   miała   charakter  socjalistyczny ⇒ W   okresie   międzypowstaniowym   na   emigracji   radykalny   nurt   socjalizmu  reprezentowało   Towarzystwo   Emigracji   Polskiej   Zasad   Gminowładczo- Społecznych   i   Gromada   Rewolucyjna   Londyn   oraz   Zbór   Bratni   F.  Zawadzkiego, który w 1856 wyłonił się z TDP. ⇒ Po klęsce powstania styczniowego rozgłos w Europie zdobyli generałowie- emigranci ze skrajnej lewicy powstańczej: J. Hauke-Bosak, J. Dąbrowski, W.  Wróblewski. ⇒ 1866-67  J. Tokarzewicz wydaje  na emigracji pismo propagujące socjalizm  gminowładczy A. Hercena  Gmin. ⇒ W kraju do około 1870 roku socjalizm był nieznany; wcześniej kiełkował nurt  umiarkowany - jego inicjatorem od 1871 roku w Galicji był B. Limanowski  ⇒ W   1881   socjaliści   emigracyjni   skupieni   wokół   Limanowskiego   założyli 

(…)

… I wojny światowej członek Naczelnego Komitetu Narodowego, od
n1920 związany z Narodową Partią Robotniczą
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kulczycki
11. RÓŻA LUKSEMBURG (1871-1919)

Założyła SDKP

Udowadniała niemożność odzyskania niepodległości przez Polskę

Zwolenniczka światowej rewolucji i koncepcji państwa światowego

Propagowała koncepcję masowych strajków jako najwyższą formę…
… Socjaldemokrację Królestwa Polskiego (SDKP):
• Główna ideolożka: Róża Luksemburg
• Przywódcy: J. Marchlewski, J. Tyszka, A. Arski
• 1893-95 – aresztowania przywódców
• 1899 odbudowana przez F. Dzierżyńskiego
• 1900 – SDKP łączy się z socjaldemokracją litewską tworząc
Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy
⇒ W 1900 z PPS występuje grupka zwolenników ‘dyktatury proletariatu’ z
Kulczyckim na czele –> tworzą…
… i chadeckimi zainicjowała Centrolew opozycyjny
wobec rządów pułkowników
• 1929 – Centrolew ogłasza uchwały wzywające do obalenia legalnych
władz na czele z prezydentem RP
• 1930 – wyznaczone w tym celu manifestacje i wiece zakończyły się
aresztowaniami; IX – grupy byłych posłów opozycyjnych oskarżone w
procesie brzeskim
⇒ 1929 – pod przywództwem R. Jaworowskiego utworzono PPS dawną Frakcję
Rewolucyjną, działającą do 1939
⇒ 1926-31 – istnieje secesyjna PP-Lewica, współpracująca z KPP
⇒ Od początku lat 30. Tendencje radykalne w PPS wzmagały się, do głosu
dochodzą przedstawiciele lewicy
⇒ 1934 – Kongres, podjęcie uchwały opowiadającej się za wprowadzeniem
dyktatury proletariatu, co potwierdzono w 1937, deklarując także wolę
utworzenia Polskiej Republiki Socjalistycznej
⇒ Lewica zyskuje wpływ na terenie…
… Demokrata Polski

Współpracował z Marksem

Idee rewolucji demokratycznej łączył z socjalizmem utopijnym

Zwolennik własności kolektywnej
Źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/4213,,,,worcell_stanislaw_gabriel,haslo.html
3. TADEUSZ KRĘPOWIECKI (1798-1847)

Od 1830 działacz Towarzystwa Patriotycznego

Zwolennik poglądów lewicy  głosi zrównanie stanów, uwłaszczenie chłopów
i wprowadzenie republiki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz