Zabór rosyjski walka polaków - strona 8

"Dziady część III" - opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

jest Europa, na podobieństwo Piłata) - krzyż, jaki dźwiga Polaka, to trzy zabory; - wizja ukrzyżowania Polski...

Adam Mickiewicz - Dziady cz. III

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2023

spod jarzma zaborów na drodze męki i cierpień. Pojawia się także postać przyszłego przywódcy Polaków...

Pozytywizm - omówienie zagadnienia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Tomasz Sobieraj
  • Pozytywizm
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3115

przeważającym siłom rosyjskim. Traugutt starał się wciągnąć do walk ludność chłopską, głosząc hasło działania...

Historia Polski XIX w.

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2863

- koncepcja 1803/5 odbudowa Polski pod berłem rosyjskim. Element walki przeciw NB. Niemcy, Włochy i Bałkany...