Studentki Uniwersytetu Jagielońskiego w latach 1894-1939

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studentki Uniwersytetu Jagielońskiego w latach 1894-1939  - strona 1 Studentki Uniwersytetu Jagielońskiego w latach 1894-1939  - strona 2 Studentki Uniwersytetu Jagielońskiego w latach 1894-1939  - strona 3

Fragment notatki:

Urszula Perkowska STUDENTKI UNIWERSYTETU JAGIELOŃSKIEGO W LATACH 1894-1939 Organizacja i rozwój studiów kobiecych w latach 1894-1939.
Trzy pierwsze studentki: Jadwiga Sikorska, Stanisława Dowgiałło, Janina Kosmowska.
Na dość późne w stosunku do uczelni zachodnioeuropejskich udostępnienie panią studiów wyższych na Uniwersytecie Krajowskim wpływ miał nie tylko duch konserwatywny panujący w monarchii austriackiej, ale również słabość ruchu emancypacyjnego w samej Galicji.
Etapy wchodzenia studentek do uczeln i: 1878 - austriackie Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie umożliwiające na zasadzie wyjątku dopuszczenie kobiet do uczelni w charakterze gości, czyli hospitantek.
1894 - ponad 50 pań złożyło podanie o dopuszczenie Do studiów uniwersyteckich. Przyjęto tylko trzy mające praktykę w aptece (wymienione wyżej).
W roku akademickim 1895/1896 pięć kolejnych studentek: Maria Arct, Stefania Deike, Jadwiga Dydyńska, Maria Mańkowska, Augusta Pasierbska.
1896-1897 - 14 studentek
1897 umożliwienie studiowania na Wydziale Filozoficznym w charakterze studentek zwyczajnych i nadzwyczajnych. 1900 możliwość kształcenia na Wydziale Lekarskim
1897/1898 po jak gdyby trzyletnim okresie przygotowawczym kobiety rozpoczęły już formalne studia na UJ. Przyjęto 122 studentek (rektor Władysław Knapiński)
1913 - Stowarzyszenie Studentek UJ „Jedność” zwraca się z memoriałem do władz uniwersyteckich o prawa studiów dla cudzoziemek.
1900-1919 walka o prawo do studiowania na Wydziale Prawa.
1919 zezwolenie na studiowanie na Wydziale Prawniczym.
13 lipca 1920 - nowa demokratyczna ustawa o szkołach akademickich zrównała całkowicie prawa kobiet z mężczyznami, nie uznając żadnej różnicy między studentkami i studentami. Faktycznie ograniczono jednak kobietom w Krakowie możliwość wykształcenia medycznego. Dzięki tej ustawie zlikwidowano pojęcie studentów nadzwyczajnych i hospitantek, wprowadzając na to miejsce tzw. studentów wolnych.
UJ rozwijał się w okresie autonomii galicyjskiej niezmiernie dynamicznie. Wykłady w języku polskim oraz wysoki poziom nauczania ściągały do niego młodzież tak z Galicji, jak i z innych zaborów. Coraz więcej studentów napływało do sal uniwersyteckim. Z tym rozwojem systemu studenckiego i dydaktycznego nie szła jednak w parze odpowiednia rozbudowa uczelni. Postanowiono stosować ustalany corocznie limit przyjęć studentów pierwszego roku.
Kategorie studentek: Studenci zwyczajni - posiadający maturę austriacką, studenci nadzwyczajni - posiadający maturę ze szkół realnych lub ukończonym gimnazjum zagranicznym, najczęściej rosyjskim. Studenci nadzwyczajni nie mogli się ubiegać o żaden stopień akademicki. Wyjątek stanowiła w tym względzie farmacja.


(…)

… stanowią dzieci urzędników różnych stopni. Spotykamy wśród nich zarówno starostów, dyrektorów różnych urzędów czy tez podurzędników pocztowych o skromnych poborach. Na studiach w Krakowie spotykamy tez dzieci wyższych wojskowych. Warto również wspomnieć o nielicznej grupie pań z kręgów duchownych różnych wyznań. Najwięcej pochodziło z rodzin księży greckokatolickich.
WOLNE ZAWODY. INTELIGENCJA TWÓRCZA. Wolne zawody: adwokaci, lekarze, farmaceuci, inteligencja twórcza: profesorowie wyższych uczelni, artyści, literaci, architekci. Środowisko to nie było zbyt liczne, wyróżniało się wysokim poziomem wykształcenia oraz dobrymi warunkami materialnymi. W okresie zaborów wyższe wykształcenie z tych kręgów zdobywało ponad 300 studentek, co stanowiło 18% ich ogółu, natomiast w latach 1918-1939 blisko 1300…
…. Nie brakowało kandydatek z województw wschodnich: lwowskiego, stanisławowskiego czy tarnopolskiego, mimo bliższego tym terenom Uniwersytetu Lwowskiego. Największy procent Galicjanek studiował na farmacji i Wydziale Lekarskim, co było związane z ograniczeniami stosowanymi wobec cudzoziemek. Odnośnie Wydziału Filozoficznego występują spore różnice procentowe pomiędzy okresem zaborów a czasami II Rzeczypospolitej…
… ze zmianami polityczno-geograficznymi, jak i reaktywowaniem Uniwersytetu Wileńskiego. W nielicznym zespole studentek Studium Rolniczego sprzed 1918 pochodzące z zaboru rosyjskiego czy właściwie z Rosji stanowiły ponad 35-procentową grupę. Niewiele studentek z kresów i Rosji kształciło się w zakresie nauk medycznych, a już tylko wyjątkowo pojawiały się na farmacji. Z kresów i ziem rosyjskich wywodziło się 50…
….
Działalność partii komunistycznej była w okresie dwudziestolecia międzywojennego zakazana. Znalazła się jednak grupa studentów i studentek powiązanych z ideologia komunistyczną, uczestnicząca w nielegalnych zebraniach. Kończyło się to zwykle aresztowaniami , zawieszeniem lub relegacja z uczelni.
Ekspozyturą Narodowej Demokracji na UJ była Młodzież Wszechpolska. Głosiła ona hasła walki o państwo narodowe…
… Akademickiego UJ 16 grudnia 1924 został uchwalony Regulamin Funduszu Chorych Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą Funduszu były składki samych studentów, do tego dochodziły dodatkowe zasiłki, subwencje czy darowizny. Funduszem zarządzało Kuratorium, na czele którego stanął kwestor UJ, a oprócz niego 5 profesorów UJ oraz 3 reprezentantów młodzieży. Z funduszu pokrywane były wydatki na leczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz