Egzamin, pytania i odpowiedzi - efektywność studiów kobiet na UJ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin, pytania i odpowiedzi -  efektywność studiów kobiet na UJ - strona 1

Fragment notatki:

Pytanie 26. Scharakteryzuj efektywność studiów kobiet na UJ Na pierwszym udostępnionym kobietom fakultecie filozoficznym panie zdobyły 327 doktoratów, 1558 magisteriów, a 1271 zdało egzamin nauczycielski. Odliczywszy dyplomu podwójne i potrójne mamy 2580 egzaminowanych absolwentek. W latach 1894-1939 studiowało 9500 studentek, tak czyli formalnie ukończyło studia 27% pań.
Na Wydziale Lekarskim studentki UJ zdobyły 293 doktoraty i 167 dyplomów lekarza medycyny. Odliczywszy dyplomy podwójne, pozostaje 414 osób z ukończonymi formalnie studiami. Przez kliniki i sale wykładowe Wydz. Lekarskiego przewinęły się w latach 1900-1939 942 studentki, czyli 44% udało się je pomyślnie zakończyć. Na medycynie całościowe egzaminy z poszczególnych przedmiotów były bardzo trudne. W protokołach czy to rygorozalych, czy na stopień lekarza spotyka się dużo studentek, którym nie powiodło się przy kolejnych próbach złożenia niektórych egzaminów, co przyczyniało się często do rezygnacji ze studiów.
Na Wydziale Prawa 25 studentek zdobyło stopień doktora praw, a 524 stopień magisterski. Łącznie studia ukończyło 540 studentek, czyli 30% (w latach 1919-1939 prawo studiowało 1750 kobiet). Nie było ich więc dużo, pamiętając jednak o odsiewie egzaminacyjnym i rezygnacji ponad 1000 studentek po pierwszym lub drugim roku trzeba uznać, że grupy, która już przeszła na wyższe lata, do dyplomu doszło aż 70% pań. Studium Rolnicze - do 1939 r. kształciło się 511. 172 złożyły egzaminy końcowe, uzyskując w efekcie końcowym dyplom inżyniera rolnika. Absolwentkami było więc blisko 34% ogółu studentek. Nauki rolnicze studiowała w części młodzież ziemiańska, która pragnęła zdobyć praktyczne umiejętności w nowoczesnym gospodarowaniu rodzinnym majątkiem. W gronie rolników było też sporo zamożnej młodzieży, traktującej okres studiów głównie jako rozrywkę; przedstawiony niezbyt wysoki stopień osób dyplomowanych jest typowy dla tego środowiska. Dodatkowo panie pogłębiające pewne dziedziny nauk rolniczych uzyskały 8 doktoratów. Z reguły były to osoby poświęcające się później działalności naukowej.
Do roku 1939 farmację studiowały 572 kobiety, z których równe 400 osiągnęło dyplom magisterski, czyli aż 70%. Wynikało to głównie ze skróconego okresu nauki, jak też - w porównaniu z innymi kierunkami - łagodniejszych wymogów egzaminacyjnych. Studium Wychowania Fizycznego (1927 r.) nadawało swoim absolwentom stopień magisterski. Na 460 studentek magisterium uzyskało 217. Dodatkowo 104 absolwentki Studium złożyły egzamin nauczycielski, przy czym poza wyjątkami były to osoby posiadające już magisterium. Łącznie dyplomy Studium uzyskały 222 panie, co stanowi 48%. W wypadku tego kierunku część studentek zadowalała się uzyskaniem absolutorium, które w zasadzie wystarczało do podjęcia pracy instruktorki wychowania fizycznego. Takim absolutorium legitymowały się 62 studentki.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz