Zabór rosyjski rok - strona 31

Historia gospodarcza - wykład 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

- „KLIOMETRIA” 2) uprawiana przez ekonomistów i historyków w Stanach Zjednoczonych w latach 50' XX w. 3...

Sejm grodzieński 1793 - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428

Sejm Grodzieński 1793 : Sejm ten został zebrany pod naciskiem ambasadora rosyjskiego Jakoba...

Prawo handlowe w systemie prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Klaudiusz Przybyłek
  • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

obszarze byłego zaboru rosyjskiego – stare rosyjskie prawo handlowe (Swod zakonow); w b. dzielnicy pruskiej...