Zabór rosyjski po powstaniu styczniowym - strona 8

Prawo bankowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

na cele inwestycyjne. Tak powstały banki typu „niemieckiego", grynderskiego, którym wolno było zakładać...

Kościół w Polsce w dobie zrywów narodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

w demonstracjach brali bezpośredni udział księża karani lajtowo w Powstaniu Styczniowym deportowano ponad 1300...

Polska myśl (1864-1939)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

się na 2 podokresy: od powstania styczniowego do listopada 1918 II Rzeczpospolita do II wojny światowej...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

do rewolucji. Miał poniekąd rację. Po powstaniu listopadowym, we wrześniu 1831 powołano rząd tymczasowy...

Rozpad Imperium Rosyjskiego

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

niepodległościowych narodów wchodzących w skład państwa rosyjskiego. W końcowym okresie wojny powstały niepodległe...