Zabór rosyjski akty prawne - strona 9

Nauki pomocnicze historii

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • prof. dr hab. Zdzisław Noga
  • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2996

niż w zaborze rosyjskim, mocniej eksponowała sprawy na­rodowe („Czas", „Gazeta Narodowa" w Galicji, „Dziennik...

System bankowy w Polsce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 903

bankowe oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim. Zasadnicze znaczenie tych aktów prawnych przejawiało...

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki
  • Historia mediów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2989

rosyjskiego. Wiadomości z Galicji i zaboru pruskiego nie dawały czytelnikom w Królestwie pojęcia o szansach...

Wojny polsko - rosyjskie

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

, powodzie, nieurodzaje - wprowadzenie wojsk saskich do Polski - Prusy zajmują SZCZECIN - wojska rosyjskie...