Ściąga z historii Polski i świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściąga z historii Polski i świata - strona 1 Ściąga z historii Polski i świata - strona 2 Ściąga z historii Polski i świata - strona 3

Fragment notatki:

Ludwik - król Węgier 1370-1382 Przywilej w Koszycach - 1374 -ograniczał podatek-poradlne -zwalniał szlachtę z obowiązku budowy i reperacji zamków warownych
-odszkodowania dla szlachty za udział w wyprawach zagranicznych
Przywilej ten został uchwalony dla uzyskania poparcia dla swoich planów-tron miał być przeznaczony dla jednej z córek ( nie przewidywał tego układ z Kazimierzem Wielkim ).Rezultat : zerwanie unii z Węgrami, Tron węgierski -Maria , Zygmunt Luksem­burczyk , Tron polski -Jadwiga , Jagiełło (Litwa).
Litwa- twórca państwa litewskiego (XIII w. 1250- chwilowy układ z Krzyżakami , przyjął chrzest , 1253 koronacja ).Późniejsi władcy: Giedymir, Olgierd, Kiejstut. Unia w Krewie- 1385 chęć zjednoczenia sił w walce z Krzyżakami
Polacy żądali wcielenia Litwy do Polski
Litwini podkreślali państwową odrębność Litwy
ślub z Jadwigą 1386 ( imię Jagiełły - Władysław i koronacja)
Unia w Horodle- 1413 potwierdziła odrębność Litwy i Polski
państwa połączone osobą władcy- Jagiełło-król polski
-„najwyższy książę Litwy”
Część polska- KORONA
litewska-WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE
Przywileje jedlneńsko-kr akowskie 1430 i 1433 zabieganie o uznanie praw dla Władysława przez Jagiełłę
gwarantowały one szlachcie nietykalność osobistą i majątkową, bez wyroku sądowego szlachcic nie mógł być uwięziony, a jego majątek nie mógł być skonfiskowany
JAGIELLONOWIE
Elekcja- powoływanie do najwyższej władzy w państwie na drodze obioru. Elekcja odbywała się w ramach dynastii.
Kolejni królowie Polski- Władysław Warneńczyk
-Kazimierz Jagiellończyk
-Jan Olbracht
Znaczenie unii polsko-litewskiej Polska Kazimierza Wielkiego niezdolna była do samodzielnej polityki wobec Czech, cesarstwa i zakonu Krzyżackiego


(…)

… Zebrzydowskiego. Zygmunt III Waza przeniósł swą rezydencję do Warszawy; dokonał przebudowy Zamku Królewskiego; protektor i znawca sztuki, zwłaszcza muzyki, jego mecenat odegrał ważną rolę dla rozwoju sztuki wczesnego baroku.
Jerzy Lubomirski- (1616-1667) marszałek wielki koronny od 1650, hetman polny koronny od 1657; wielokrotny poseł na sejmy, uczestnik bitwy pod Zborowe 1649 i 1651; odznaczył się w czasie…
… twierdzę Władysławowo; popierał rozwój sztuki barokowej. Jan III Sobieski- (1629-1696) król polski od 1674, syn Jakuba, wojewody ruskiego; od 1648 uczestnik walk z Kozakami, Tatarami, Szwecją, Moskwą i Turcją; przez małżeństwo z Marią Kazimierą d'Arquien związał się ze stronnictwem dworskim; podczas rokoszu Lubomirskiego czynnie poparł króla; 1665 mianowany został marszałkiem wielkim koronnym, 1666…
… i szczytowej dezorganizacji ustrojowo - politycznej.
Stanisław August Poniatowski - (1732-1798), król polski 1764-1795, syn Stanisława Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich; obrany królem przy poparciu Familii i Katarzyny II; dążył do wzmocnienia władzy królewskiej; popierał reformy Czartoryskich i Kodeks Andrzeja Zamoyskiego; założył Szkołę Rycerską 91765), protegował zreformowane szkolnictwo pijarskie…
…. W latach 1765-69 uczył się w Szkole Rycerskiej w Warszawie, następnie wysłany został jako stypendysta królewski do Paryża na studia inżynieryjne. Do kraju powrócił w 1774 r. ,jednak konflikt z hetmanem Józefem Sosnowskim, którego córkę chciał poślubić, skłonił go do opuszczenia Polski. W 1775 r. wyjechał do Ameryki, aby wziąć udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Mianowany tam pułkownikiem…
… z ówczesnych map, zahartowany naród polski ciągle jednak istniał i podjął (nie pierwszy i nie ostatni raz) walkę o niepodległość. KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
22 LIPCA 1807 ROKU
Składała się z 13 tytułów, podzielonych na 89 artykułów.
Podział kraju na 6 departamentów z 6 prefekturami
Wprowadzała Kodeks Cywilny
Wszystko było własnością pana, choć zniesiono pańszczyznę
Ustrój monarchii konstytucyjnej
… głosząc hasła wyższości narodu niemieckiego, o tyle władze radzieckie szermowały hasłami walki klasowej i dyktatury proletariatu. Stale powtarzano, iż Polska stanowiła państwa kapitalistów i obszarników, eksploatujące mniejszości narodowe i „polskie masy pracujące”. Przejawem rewolucyjnego bezprawia był sposób, w jaki traktowano jeńców polskich. ZSRR nie uznawał konwencji międzynarodowych…
… powszechnej
szkoły zawodowe i rolnicze
gimnazja:
klasyczne
humanistyczne
realne
4 - klasowa szkoła powszechna
Do 1931 r.
Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP). Założona w 1919 r; pełna nazwa od 1920r.
SS (Waffen - oddziały wojskowe).
Program
Organizacje
Baza społeczna
Zawarty w „Mein Kampf” Adolfa Hitlera w 1924 r.
-walka z komunizmem
-prawo Niemców do podbijania innych narodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz