Złota reguła bankowa zarządzanie ryzykiem - strona 4

Ryzyko kredytowe banku

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Ryzyko związane ze sferą zarządzania...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

Płaszczyzny optymalizacji ryzyka bankowego (kredytowego): Zarządzanie ryzykiem: pojedynczym portfelowym...

Czym jest pieniądz-oparcowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Judyta Przyłuska
  • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

, sztabki złota. Współcześnie zakres stosowania surogatu pieniądza rozszerza się, zwłaszcza na kategorię...

Polityka pieniężna - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

za ulokowanie złota stali się bankierami. Była to forma weksli bankowych zwanymi wówczas notami bankowymi. Stąd...