Złota reguła bankowa ryzyko - strona 19

Podstawy bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

( to znaczy że obcokrajowcom opłaca się tu oszczędzać). 2.Rozszerzenie pasma wahań to wzrost ryzyka...

Zagadnienia z zakresu przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Anna Rzeczycka
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

do dyspozycji przedsiębiorstwa (tj. reinwestowanie w firmie) przeznaczone na pokrycie przyszłego ryzyka...

Rynek Finansowy - Wykład - Leszek Dziawgo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 4172

przede wszystkim rynku finansowego Standaryzacja kapitału (akcja - obligacja - giełda) Standaryzacja ryzyka (credit...

Ryzyko i jego miary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

(prawdopodobieństwo bliskie 0, z reguły 0,01 lub 0,05). Często analiza ryzyka jest prowadzona nie na tle wartości...

Banki i transakcje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Pośredniczące(usługowe, komisowe)- usługi bankowe, pozabilansowe, na rachunek i ryzyko klienta. Prowadzenie...