Złota reguła bankowa jest wykorzystywana do zarządzania ryzykiem - strona 25

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, zapewnienie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem...

Metody pomiaru ryzyka bankowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

. W praktyce bankowej analiza duration jest stosowana do zarządzania nie całym portfelem, lecz poszczególnymi...

Bankowość - nadzór - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

finansowym państwa Polityka pieniężna Operacje bankowe /czynne , bierne ,pośredniczące/ Zarządzanie bankiem...

System rezerwy federalnej.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 2 K. Nęczyński, Rola złota w polityce pieniężnej. Teoria monetarna...

Rezerwa obowiązkowa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2170

zarządzania płynnością sektora bankowego Bank Holandii wykorzystywał tę funkcję eliminując wahania płynności...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

szans i zagrożeń. W tych warunkach ryzyko to podstawowa cecha procesu zarządzania. Musi być możliwość...