Złota reguła bankowa dotyczy - strona 45

Przetarg nieograniczony

  • Politechnika Gdańska
  • prof. Marek Zaborowski
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

Europejskich. - Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych...

Finanse i bankowość

  • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1659

środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych...

Opłacalność leasingu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Irena Paś
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

przez żadna ze stron. Ma ona z reguły charakter długookresowy, gdzie okres jej trwania zbliżony jest do okresu...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • dr Janusz Rychlewski
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 7266

tego portfela). Przykład na zrozumienie teorii stopy zwrotu: Ktoś miał 100 000 złotych, zainwestował...