Wzór użytkowy

note /search

Patenty i wynalazki

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1813

wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie uważa się za dokonane...

Wartości niematerialne i prawne

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

, licencje, koncesje - nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych...

Ochrona własności intelektualnej - projekt

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1113

: Kształt butelki nie jest zastrzeżony. Jako wynalazki, wzory użytkowe, międzynarodowe znaki towarowe, wzory...

Patent europejski - omówienie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

., stanowi rozwinięcie kwestii problematycznych i proceduralnych Konwencji Wzór użytkowy i wzór przemysłowy...

Przedsiębiorstwo-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

(znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe) Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne...