Patent europejski - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patent europejski - omówienie - strona 1 Patent europejski - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


,,Patent europejski”
Przyznawany na podstawie Konwencji Monachijskiej z 1970r. nie będącej źródłem prawa UE
Brak jednolitego charakteru prawa wyłącznego (,,wiązka patentów”- ochrona w kilku krajach)
Jednolite kryteria oceny zdolności patentowej
Jednolita procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
Rozpatrywanie sporów dot. naruszenia praw z patentu podlega kognicji sądów krajowych
W Polsce ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w RP z 14 marca 2003r., stanowi rozwinięcie kwestii problematycznych i proceduralnych Konwencji Wzór użytkowy i wzór przemysłowy - pojęcia oraz prawa wyłączne Wzór użytkowy (,,mały wynalazek”)def. legalna, przesłanki- nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci
Rozwiązanie techniczne dotyczące trwałego przedmiotu- nie: odkrycia naukowe, wytwory estetyczne, sposoby działania, technologie, substancje czy mieszaniny
Nowość (wynalazek) - analogicznie jak do patentu; nie jest częścią stanu techniki (cały świat), ocena znawcy z punktu widzenia skutków technicznych, nie może być rozwiązaniem oczywistym
Użyteczność - ,,nadaje się do stosowania”, pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów
Prawo ochronne na wzór użytkowy- prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy:
W zakresie określonym w zastrzeżeniach ochronnych, zawartych w opisie ochronnym (zakres przedmiotowy)
Na całym obszarze RP (zakres terytorialny)
Przez okres 10 lar od daty zgłoszenia w UP RP (zakres czasowy)
Krajowa procedura udzielania prawa ochronnego na wzór użytkowe- podobna procedura jak zgłoszenia patentowego.
Wzór przemysłowy (konkurencja dwóch modeli ochrony) Patent approach (art. 102i n PWP; dyrektywna 898/71/WE) vs copyright approach (art. 1 ust. 2 pkt 4 PrA) - ochrona kumulatywna na warunkach art. 116 PWP.
Art. 116. Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.
Def. legalna wzoru przemysłowego ( design , wzór zdobniczy - termin ten nie jest tożsamy z terminem wzoru przemysłowego w obecnym brzmieniu) - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez : cechy linii, kolorystyka, cecha konturów, cechy kształtów, ornamentacja, struktura wytworu, materiał wytworu.


(…)

… wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy (np. opakowanie, symbole graficzne, kroje pisma typograficznego) z wyłączeniem programów komputerowych - wytwór złożony; tylko widoczna część składowa wytworu złożonego jest chroniona (problem co jest widoczne, mechanik widzi znacznie więcej niż użytkownik samochodu); problem z częściami nieoryginalnymi/ zamiennymi zwłaszcza w branży motoryzacyjnej
Nowość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz