Wzór przemysłowy - strona 2

Własność intelektualna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony...

Prawo własności przemysłowej - Wynalazek

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1603

na podstawie umowy licencyjnej. Wzór przemysłowy Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny...

DR SZCZOTKA WŁASNOŚC INTELEKTUALNA

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4382

. wynalazki, wzory użytkowe, wzór przemysłowy, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe, topografie układów...

Własność przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 700

. Przedmiotem prawa własności przemysłowej jest: - wynalazek - wzór użytkowy - wzór przemysłowy - znak towarowy...

Prawo własności przemysłowej - Patent

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1246

ale nie mówi się o stosowalności. Wzorem użytkowym może być, np. rzutnik Wzorem przemysłowym Art. 102 ust.1...

Patentowanie wynalazków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

upublicznienia utworu. W prawie własności przemysłowej (obejmującym m.in. patenty, wzory użytkowe, wzory...