Wyzwoleniec - strona 10

Ochrona pozaprocesowa - wykład.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

). Wyzwoleni sposobem cywilnym stawali się wolnymi i nabywali obywatelstwo, ale jako wyzwoleńcy (libertini...

Kilkaset pytań i terminów z prawa rzymskiego

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO 1. RZYMSKIE POJĘCIE PRAWA Brak jest w źródłach rzymskich klasycznej definicji prawa, co jest spowodowane ogólną niechęcią Rzymian do wszelkiego rodzaju definiowania pojęć prawnych. Rzymianie natomiast odróżniali normy prawne od wszystkich innych norm pos...

Prawo rzymskie - zagadnienia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2758

doc. Jest opracowaniem zagadnień podzielonych na bloki takie jak: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo osobowe i rodzinne, oraz proces. W kontekście pierwszego tematu omawia m.in. takie pojęcia jak: zobowiązania jednostronne i dwustronnie zobowiązujące, zobowiązania cywilne i natura...

Socjologia - podstawy

  • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

, reformatorskie, kontestacyjne, ekonomiczne, polityczne, narodowo-wyzwoleńcze, religijne, klasowe : chłopskie...

Kryzys stosunków w Azji

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

. Siły wyzwoleńcze podjęty zbrojnąwalkę z obcymi siłami i posłusznym im rządem. W toku tych zmagań sily...

Historia Powszechna-test z odpowiedziami

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Przemysław Gawron
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 1589

za zgodą seniora za opłatą o wartości 1/5 lenna w systemie frankońskim Wyzwoleńcy na Rusi obdarzeni...

Rzym prawo spadkowe

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1736

grupa - członkowie rodu - gentiles. Praktyka ta zanikła pod koniec republiki. po wyzwoleńcu (libertinus...