Wytrzymałość materiałów hipotezy wytrzymałościowe - strona 4

Tensor naprężenia - wykład

 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1673

Destrukcyjny wpływ wody na cechy wytrzymałościowe materiału określa się za pomocą współczynnika rozmiękania...

Materiały i ich właściwości-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

. Wytrzymałość zmęczeniowa jest to odporność materiału na pękanie w warunkach zmiennych naprężeń. Element poddany...

Wstęp do materiałoznastwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

. Wytrzymałość zmęczeniowa jest to odporność materiału na pękanie w warunkach zmiennych naprężeń. Element poddany...

Wykład - napręż enia dopuszczalne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Krawiec
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1939

, które mogą pozostać w materiale bez obawy naruszenia warunku wytrzymałości i warunku sztywności nazywamy naprężeniami...

Spoina czołowa-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Sawicki
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1820

[N/mm2] [N/mm2] Hipoteza wytrzymałościowa Hubera kr' = z * z0 * kr z = 1 z0 = 0,75 kr' = 1 * 0,75...

Podstawy wytrzymałości materiałów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2247

wytrzymałościowe, WNT, 1996, 5. Brzoska Zbigniew, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa 1972 3 PODSTAWY...