Materiały budowlane - wiadomości ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane - wiadomości ogólne - strona 1

Fragment notatki:


1.1. Wiadomości ogólne
W budownictwie stosuje się wiele różnych materiałów. Materiały te, aby mogły należycie spełniać swe przewidziane funkcje w okresie eksploatacji budowli, muszą mieć pewne właściwości, które nazywamy cechami technicznymi. W budownictwie mamy do czynienia nie tylko z materiałami, których cechy techniczne są od dawna dobrze znane, ale również z materiałami nowymi, których cechy należy dopiero ustalić. Na podstawie wieloletnich obserwacji zachowania się materiałów w różnych konstrukcjach, różnej temperaturze i różnych warunkach pracy ustalone zostały wytyczne dla odbioru materiałów przydatnych dla budownictwa. Odbiór materiałów, jak i sprawdzenie ich cech technicznych, musi być dokonywany na podstawie wymagań norm państwo­wych (PN), branżowych (BN) lub instrukcji, w których podane są opisy wymaganych cech technicznych materiałów oraz sposoby przeprowadzania ich badań. Nowe materiały budowlane są dopuszczone do stosowania w budownict­wie przez Instytut Techniki Budowlanej po wnikliwym i wszechstronnym zbadaniu.
Do budowy nie powinny być stosowane niewłaściwe materiały, które skracałyby okres eksploatacji (długowieczności) budowli. Materiały konstruk­cyjne powinny mieć odpowiednią wytrzymałość, a oprócz tego odznaczać się właściwościami technicznymi, które zapewniałyby trwałość wymaganych cech wytrzymałościowych podczas całego okresu eksploatacji. Materiały budowlane nie mogą oddziaływać szkodliwie na ludzkie zdrowie.
Na podstawie znajomości cech materiału można przewidywać, jak będzie się on zachowywał w różnych warunkach atmosferycznych czy też pożarowych. Oprócz laboratoryjnych badań cech technicznych materiałów stosuje się również badania ich cech zewnętrznych - przede wszystkim badania makro­skopowe, a w razie potrzeby nawet mikroskopowe. Bada się kształt, przełom,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz