Ogólny model struktury budownictwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólny model struktury budownictwa - omówienie  - strona 1 Ogólny model struktury budownictwa - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Ogólny model struktury budownictwa (wg prof. Kazimierza Cieszyńskiego)
- proces inwestycyjno-budowlany, czyli zespół elementów umożliwiający, po sprecyzowaniu potrzeby, materializację obiektu budowlanego zaspakającego tę potrzebę,
- proces produkcyjny, czyli część procesu inwestycyjno-budowlanego przenaczoną do materializacji projektów określonych w procesie inwestycyjnym,
- proces wznoszenia (realizacji budowy), czyli część procesu produkcyjnego realizowanego na wznoszonym obiekcie lub bezpośrednio przy nim.
Charakterystyka elementów struktury budownictwa
SYSTEM - zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi
System techniczny to obiekt budowlany lub inżynierski, charakteryzujący się:
- określonym zespołem cech i właściwości (geometrycznych, fizykochemicznych, mechanicznych, użytkowych, estetycznych i innych), - spełnieniem określonych wymagań ergonomicznych, ekologicznych, historyczno-kulturowych i innych jego użytkowników,
- zapewnieniem odpowiednich odpowiednich warunków bezpieczeństwa i trwałości jego struktury technicznej,
- stworzeniem warunków do właściwego użytkowania, utrzymania i remontów oraz organizacji administrowania obiektem, zgodnie z życzeniami właściciela.
System produkcyjny to zespół ujmujący działalność wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych, świadczących usługi produkcyjne (realizacyjne i pomocnicze), niezbędne do powstania i eksploatacji systemów technicznych. Proces produkcyjny to zespół działań, realizowanych w ramach systemu produkcyjnego, obejmujących między innymi działania techniczne (przetwarzania transportu, kontroli magazynowania i utrzymania), mających na celu wytworzenie określonego asortymentu materiałów i innych elementów budowlanych, potrzebnych do wznoszenia (realizacji( systemów technicznych. Działania te muszą uwzględnić:
- przyjęte procedury technologiczne,
- założony model organizacji,
- ustalone kryteria ekonomiczne.
Proces inwestycyjno-budowlany to zespół różnorodnych procesów realizowanych przez systemy produkcyjne , mający na celu przygotowanie systemu technicznego do eksploatacji przez inwestora, czyli podmiotu gospodarczego. Proces inwestycyjno-budowlany mieści w sobie procesy badawczo studialne, decyzyjne projektowania negocjacji, produkcji, wznoszenia, nadzoru itp., realizowanych przez podmioty gospodarcze na zlecenie inwestora. Działania zachodzące w procesie inwestycyjno-budowlanym są kierowane przez służby inwestycyjne inwestora (lub upoważnionych przez niego podmiotów) i na ogół muszą zapewnić:
- wykorzystanie określonych zasobów materialno-finansowych,


(…)

…,
- określonymi kryteriami ekonomicznymi.
Specyficzne właściwości produkcji budowlanej to:
- zmienność miejsca wytwarzania produktu i konieczność trwałego łączenia budowli z gruntem; Produkcja odbywa się przeto na prowizorycznie urządzonym placu budowy. Stacjonarny charakter budownictwa wynika również z jego wymiarów i masy. Powoduje to, że front robót jest ruchomy. Brygady robocze i sprzęt przemieszczają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz