Wyrażenie stałe

Zmienne tablicowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

tablicy nie musi być wyrażeniem stałym. Wykonanie operacji delete [] ptr w której ptr wskazuje zerowy...

Logika-definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

o prawdziwości lub fałszywości zdania. Zmienna - wyrażenie za które można wstawić inne wyrażenie. Stała...

Deklarowanie funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

nie musi być wyrażeniem stałym. W takim wypadku jest opracowywane w kontekście jego deklaracji, a nie w kontekście...

Programowanie - odpowiedzi na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Edward Preweda
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4935

i wyrażeń stałych w definicji stałych. 2. Typ tablicowy - zbiór elementów tego samego typu. Dostęp...

Instrukcje sterujące - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

– czyli typ danych taki jak int, chat, usigned, long, short) porównywane jest z każdym z wyrażeń stałych...

Chemia, pytania i odp

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

katalizatora lub podwyższyć za pomocą inhibitora 22. Jak można wyrazić stałą równowagi reakcji chemicznej...

Wykład 5

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

do określenia ograniczenia dolnego i górnego zostały użyte wyrażenia stałe, tzn. takie wyrażenia...

Wykład 6

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

mogą być zdefiniowane za pomocą stałych lub wyrażeń stałych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku typów okrojonych. 4...