Wyrażenie stałe - strona 2

Wykład 8

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

. Inaczej 1 Ta wartość może być również wartością stałej lub wyrażenia stałego. 2...

Tablica

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1421

elementy tablicy, rozmiar jest wyrażeniem stałym o wartości całkowitej dodatniej określającym liczbę...

Odwzorowania stożkowe kuli

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

pozwalają wyrazić stałą C następującym wzorem: ∆ϕ sin 2 sin ϕ sin ϕ . C= m 0 ∆ϕ 2 (40) Do obliczenia stałej...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

Stylistyka dr Teresa Rokicka rok akademicki 2012/2013 I semestr 18 października Schema t komunikacji w wersji ustnej N kanał głosowo-słuchowy O (mówienie) znaki w formie dźwiękowej, głoski (słuchanie) Schemat komunikacji w wersji mó wionej N kanał wzrokowy O (pisanie) znaki w formie graficznej...

Wyklad Apolgia dziennikarska - geneza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Ks. Henryk Seweryniak APOLOGIA DZIENNIKARSKA  (SZKIC WYKŁADU) Wstęp Żyjemy zawsze w pewnym kontekście, w pewnej kulturze i sieci powiązań  społecznych.   „Siła   oddziaływania   chrześcijaństwa   ma   być   skuteczna   w  czasie i przestrzeni, nie poza czasem i poza przestrzenią”   – pisał genial...

Programowanie w C++

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Konspekty do wyk³adu „Programowanie w jêzyku C++” Pawe³ £opata, KT AGH wersja dokumentu 8.0 - wydanie niepoprawione, nieuzupe³nione i nieoficjalne, ale wa¿ne ;-)UWAGA: Dokument mo¿e zawieraæ ró¿ne b³êdy grubsze lub drobniejsze. Wszelkie konstruktywne uwagi oraz propozycje co do zmian w zakresie ...

Język w środowisku Borland C++

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie w środowisko windows
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

    Jerzy Kisilewicz          Język      w środowisku Borland C++  Wydanie IV                      Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  Wrocław 2003        Opiniodawca   Marian ADAMSKI        Opracowanie redakcyjne i korekta   Hanna BASAROWA              Projekt okładki   Dariusz Godlewski...

Czym są i jak działają moduły

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

Instrukcja For Each stosowana do kolekcji Obiekty typu Recordset Lista z możliwością wyboru jednoczesnego wielu elementów Współdzielenie danych z innym aplikacjamiModuły: Czym są i jak działają Co to jest moduł? Moduł jest zbiorem deklaracji i procedur języka Visual Basic for Applications prz...